SKÅDEBANAN I DALARNA 

Testindexbildansikten
 
Skådebanan i Dalarna är en ideell kulturförening som bland annat har i uppdrag att förmedla kultur. Det sker via ombudsverksamhet och också genom att driva kulturprojekt i arbetsliv och föreningsliv. Skådebanan i Dalarna vill opinionsbilda för kulturens kraft i samhället och delta i kulturdebatten.  Coronapademins inverkan på Skådebanan
Vi har varit tvungna att ställt in kreaSana, all sagoläsning ute på förskolorna, länsträff för alla sagoläsare, äldremässa i Mora, sång för ovana, men hoppas kunna starta upp verksamheterna till hösten igen. Övrig verksamhet pågår som vanligt, flera möten sker digitalt. Kontoret är öppet som vanligt, nås via mail skadebanandalarna@telia.com eller telefon 070-2477473.

KreaSana
En kurs i folkhälsa med språkträning genom rörelse/dans, röst/sång och bildskapande. 
Ett projekt i samarbete med AIK/Falu kommun med bidrag Rådet för hållbar utveckling/Falu kommun
Röstpedagog Lisa Olson, röstpedagog Lena Klarström och bildpedagog Åsa Karner

dansanade kvinnor


Kultur för äldre - ett pilotprojekt tillsammans med PRO och ABF hur tillgängligöra kulturen och motverka ensamhet tillsammans.

Piloten sker i Smedjebacken och Älvdalens kommun där vi ser hur vi kan arbeta tillsammans kommunen och ideella sektorn. vi hoppas hitta metoder och ideer som vi sen kan sprida i ett forsatt arbete i hela länet. Projektet sker under 2019-2020 och har medel från Region Dalarna och Kultur och bildnings utvecklingsbidrag.sagoläsare i leksandÄldre läser för Allas barnbarn
Ett projekt där äldre är ute och läser sagor för allas barnbarn ute på förskolorna i länet startar nu upp i flera kommuner i samarbete med Länsbiblioteket, kommunbibliotek, ABF, Vuxenskolan och förskolor.
Vill du veta mer om projektet hör av dig till skadebanandalarna@telia.com

Kultur och hälsa - Kre-hälsa

Skådebanan har tillsammans med Landstinget Dalarna genomfört en workshops-serie för kulturarbetare i Krehab-modellen - en innovativ tjänst inom KKN (kulturella och krativa näringar)
för ökad hälsa.  Tanken är att skapa kulturtjänster som kvalitetssäkras för att arbeta med långtidssjukskrivna/arbetslösa. Vi har också testa Krehab-modellen i skarpt läge tillsammans med Finsam Falun och Ludvika med mycket gott resultat. Projektet har följts av Malin Lindberg, forskare från Luleå tekniska universtitet. läs mer under Kultur och hälsa.

Arbetet med tjänsteportal för kultur och hälsa pågår samt opinionsbildning för den forskning som finns om kultur och hälsa. Likaså fortsätter arbetet med kontakten med studieförbunden då dessa är viktiga aktörer för det egna skapandet och kulturlivet. Dialogen med sjukvård, personalkontor, rehablitering och fackliga företrädare fortsätter om hur vi kan använda oss av kulturen för att förebygga ohälsa och som rehabliteringsinsats.

konferensbild

Kultur har en positiv påverkan för hälsa och välbefinnande
Forskningen visar att kulturen påverkar människors hälsa och välbefinnande positivt. Man har också sett att kulturen är ett bra verktyg att använda i personalhälsoarbete, inom vården, rehabilitering och processutveckling för långtidssjukskrivna och arbetslösa för att komma vidare i livet. Tyvärr finns det ett glapp mellan beställare av tjänster och yrkessamma kulturarbetare. Det saknas även kunskap om den forskning som finns.  
Sen 2013 driver Skådebanan i Dalarna tillsammans med LT projekt inom Kultur och hälsa. Läs mer under Kultur och hälsa."RAKRYGGAD STÅR JAG"
rakgryygad står jag
En skrivuppmaning för Kommunals medlemmar... resulterade i en antologi. Underbara vardagsberättelser, om glädjeämnen och motgångar att klara av. Läs mer>

 
SE MÄNNISKAN

Tillgänglighet handlar om att erkänna varje människas rätt att få uttrycka sig och var delaktiga i en kultur, vilken är i grunden en mänsklig rättighet i ett demokratiskt samhälle.
Läs mer om projektet i bloggen 


LÅNA EN KONSTUTSTÄLLNING till din arbetsplats och överraska arbetskamraterna


BLI BOKOMBUD läs mer>>
Berättar om en bok du läst eller läser en dikt vid fikabordet på jobbet. Enkelt att vara. Lätt att bli. Vill du bli bokombud för Skådebanan i Dalarna?
Skicka ett mail till
skadebanandalarna@telia.com  eller ring 070-247 74 73

KULTUROMBUD
Att vara kulturombud innebär bland annat att sprida kunskap hur man får kontakt med kulturen och hur det går till.
- var köper man biljett? - vad kostar det? måste man klä upp sig?
- hur lång är föreställning? - måste jag förstå eller räcker det att jag bara får en egen upplevelse?


AMATÖRTEATER?
Amatörteatrar i Dalarna - läs om Sveriges arbetarteaterförbund, bilaga.
Teaterföreningen Jernet i Borlänge - www.jernet.org
Nisserska teatern i Falun www.nisserskateatern.se
Teater Gazbazz i Borlänge - www.teatergazbazz.nu
Bergslagsteatern i Avesta - www.bergslagsteatern.se
Känner du till fler amatörteatrar i länet? Hör av dig.


INTRESSERAD AV KONST?
Har ni ingen konstförening på din arbetsplats kan du alltid gå med i Dalarnas konstförening. Kostar 250:-/år och då får du varje år en årsutgåva (grafiskt blad), deltar i konstlotteriet och har möjlighet att gå på föredrag, delta i konstarrangemang och åka på konstresor. Dalarnas konstförening ordnar varje år en höstsalong på Dalarnas Musem. Läs mer på www.dalarnaskonstforening.se

 

 
 

http://dalarna.skadebanan.se