KULTUR OCH HÄLSA

konferensbild

Kultur har en positiv påverkan för hälsa och välbefinnande

Forskningen visar att kulturen påverkar människors hälsa och välbefinnande positivt. Man har också sett att kulturen är ett bra verktyg att använda i personalhälsoarbete, inom vården, rehabilitering och processutveckling för långtidssjukskrivna och arbetslösa för att komma vidare i livet. Tyvärr finns det ett glapp mellan beställare av tjänster och yrkessamma kulturarbetare. Det saknas även kunskap om den forskning som finns.  

Syfte/Mål
- att öka folkhälsan och självkänslan
- att öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsan
-att kulturen används som en naturlig del i rehabilitering och utbildning  
-att fler kulturarbetare anlitas för kultur och hälsouppdrag
 

KRE-hälsa

Pågående projekt resulterade i ett KRE-hälsa-projekt i samarbete med Finsam (samordningsförbund arbetsförmedling/försäkringskassa/kommun/Landsting). Projektet drivs av Landstinget Dalarna/Kultur och bildning tillsammans med Skådebanan i Dalarna med ekonomiskt stöd från EU-regionala utvecklingsfond.

Våren 2016 genomförde vi en workshops-serie för kulturarbetare för att målgruppsanpassa en tjänst inom kultur och hälsa för  långtidsarbetslösa/
sjukskrivna inskrivna hos Finsam, Krehälsametoden har sen testats i skarpt läge tillsammans med Finsams deltagare under vår/sommar 2016. Projektet följdes upp av Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, Uppföljning av förstudie om tjänsteinnovation inom kulturella och kreativa näringar för ökad hälsa.

I workshopserien använder vi oss av Kulturhälsoboxen, Byggstenar för hälsa - en webbutbildning byggd på kulturhälsoboxen
samt Begripsam - en webbutbildning om kognitiva funktionsnedsättningar. Vi har också arbetat med genuspedagogik, bemötande och förhållningssätt, ledarskap, omvärldsanalys, idé- och affärsutveckling. Mångfaldscentret i Fittja besökte oss. Alla deltagare hade också möjlighet att testa sin workshop och delta på alla andras workshop. Att vara deltagare är en viktig del i arbetet.

Samtidigt fortsätter Skådebanan arbetet med att bygga en mäklarfunktion för kultur- och hälsatjänster, inventering och opinionsbildnig inom studieförbunden när det gäller kultur- och hälsatjänster med ekonomiskt stöd från LT Dalarna.

tidigare arbeten:
2
014 driver Skådebanan i Dalarna projektet vidare tillsammans med Finsam och Landstinget för att som steg 1 sprida kunskap om kultur och hälsa hos personal, tjänstemän och politiker inom Finsam, Kommun och Landsting. Skapa ett nätverk, en mäklarfunktion för kulturarbetarna och en paketering för kultur och hälsa-tjänster. Titta på hur vi kan använda oss av kulturhälsoboxen för vårt arbete. Projektet stöds ekonomiskt av LT Dalarna.
2013
genomförde Skådebanan i Dalarna
en förstudie som skulle ge svar på om det fanns behov och intresse i Dalarna för en mäklarfunktion för gränssnittet Kultur och hälsa. Forskning finns, kulturarbetare finns, kunder finns, men hur hittar de varandra?
Förstudien stöds ekonomiskt av Region Dalarna, LT och tillväxtverket.
______________________________________________________
Tidigare inbjudningar
2013 Kultur och hälsa-konferens (kulturarbetare) Leksands folkhögskola
2014 kultur och hälsa- konferens(kulturarbetare) Västerby Ateljéer, Hedemora 

2014 Kultur och hälsa- konferens(kulturarbetare) Stensalen galleri, Furudals Bruk 

2015 Kultur och hälsa- konferens(kulturarbetare) Humlebackens kulturhus i By 
2014 Kultur och hälsa- konferens
(tjänstemän, politiker och kulturarbetare) Cozmoz i Borlänge 


Länkar

Intervju om Kulturhälsoboxen med Eva Bojner Horwitz, forskare och redaktör för kulturhälsoboxen

Föreläsning av Ewa Bojner Horwitz om dans

Bildsamtal och hälsoeffekter av Britt-Maj Wikström