OLIKA KONSTPROJEKT

 

 

I förvar...

I  Dalarna fanns under Andra Världskriget närmare 200 större eller mindre internerings-, flykting-och arbetsläger. Människorna i lägren var; svenskar, norrmän, polacker, ryssar, kanadensare, fransmän, tyskar, österrikare, ester, letter, litauer och andra. De var flyktingar, desertörer eller oliktänkande. Deras öden var en direkt följd av kriget som härjade i Europa runt om ­det neutrala Sverige. Efter freden 1945 lades lägren i Dalarna ner, baracker och byggnader revs, platserna växte igen och glömdes bort.

 

Projektet I Förvar handlar om att hitta spåren av läger som fanns i Dalarna och att gestalta deras historia. Men också hitta likheter med de flyktingläger vi upprättar idag.

I Förvar är en fortsättning på Maria Backmans projekt Abbortjärn – Ryssläger i Smedjebacken som hon arbetat med i fyra år. I projekt I förvar samarbetar hon även med konstnären Hanna Sjöberg och Christian Tietz, historiker och teaterregissör.

Resultatet av projektet kommer presentera i form av sceniska läsningar, utställning på Dalarnas Museum i Falun, samt interaktiv utställning i Rättviks kulturhus.

Ett konstprojekt tillsammans med konstfrämjandet i Dalarna där konstnären Maria Backman undersöker Smedjebackens historia och det Ryssläger som fanns i Abborrtjärn och andra arbetsläger runt Falun, Rättvik och Orsa under andra världskriget. Projektledare: Maria Backman      www.mariabackman.se             

Mats Carlstens sten,,

Se människan

Skådebanan är med och stödjer projektet Se människan, ett unikt tillgänglighetsprojekt som vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar och människorna omkring dem. Den 6 oktober ordnades en inspirationsdag i Leksand där vi fick träffa alla inblandade och se konsthändelseplatserna i den skulpturpark som anlagts. Följ projektet på bloggen www.semanniskanleksand.se.         Vi ville pröva och utveckla samsynen mellan naturnära upplevelser och konstnärligt gestaltande som en metod att öka medvetenheten om hur tillgänglighet kan skapas. Det unika med projektet Se människan är delaktighet på jämlika villkor i det konstnärliga samarbetet.  Fotot till vänster föreställer Mats Carlstens verk Läs på konstplats 3 om hur den tunga stenen fick fraktas över isen i -20 gradig kyla.    www.semanniskanleksand.se

Möte konst och arbetsliv

Samtidskonst och konstsamtal på arbetsplatsen. Konstnären Aleksandra Jarsz Laszlo och projektledaren Cilla Rohdin förde samtal om konstens roll i samhället och om livet utifrån Alexandras tavlor. Vad ska vi med konsten till?
Se utvärderingen


Lokalvårdare i Konsten

Malou Backman, konstnär fick följa med lokalvårdarna i Falu lasarett i deras arbete och dokumenterade deras vardag i foto. All personal deltog även i en workshop där de fick måla tillsammans. Projektet avslutades med en fotoutställning och med målningar från workshopen Se utvärderingen

Maria backmans bild

Migrerande museum

Ett projekt med fokus på museet som offentlig plats och regional utveckling, om hembygd och identitet. Konstnären Maria Backman samlar berättelser från bygden, undersöker hur företag, kommun och organisationer alla är medskapande i samhällsbyggandet.  Det finns olika sätt att se på världen och konsten ger oss möjligheter att sätta på oss nya glasögon och hitta nya uttryck för att gestalta berättelse. Läs mera