Boken på arbetsplatsen

bokförsäljning lasarettet

Ett läsfrämjandeprojekt som drivs tillsammans med ABF Dalarna, Kommunal Bergslagen med ekonomiskt stöd från LO-fonden.

Målet med projektet är att utveckla bokombudsverksamheten och få in boken som en naturlig del i det fackliga arbetet, hitta en metod som kan spridas till andra fackförbundsavdelningar och föreningar.

 

Fakta om projektet