Bokombud - lätt att bli, enkelt att vara

Att vara bokombud är stimulerande och roligt. Genom att  sprida dina läsupplevelser och tipsa om böcker gör du dessutom en stor insats som lockar fler att läsa. Lycka kan vara att väcka läslusten hos någon som ännu ej har upptäckt böckernas fantastiska värld.

Genom läsning får vi ett språk som vi behöver för att förstå vad andra säger och skriver. Men språkets hjälp formulerar vi våra tankar och vi behöver det också för att försvara våra rättigheter. Språket ger oss ord för att uttrycka känslor och lust och längtan.

Berätta om en bok du läst och sprid information som du får som bokombud

Starta en bokcirkel eller ordna ett enkelt arbetsplatsbibliotek.

 Som bokombud får du tips och erbjudanden och kan ta kontakt med oss om du behöver stöd och råd. Det är du som avgör vad just du vill göra.

 

Det finns inga färdiga regler, du bestämmer vad som passar dig bäst och vad du vill göra.

Som bokombud får du:

- Boknytt 3-4 ggr/år

- Inbjudan till bokombudsträffar och författarmöten m.m.

- 30% rabatt på En Bok För Allas böcker oavsett hur många du beställer, när du beställer via Skådebanan som är centralombud för EBFA. Du skickar ett mail-eller ett brev till Skådebanan med din beställning och leveransadress för att få denna rabatt.

 

 - Tips, råd och stöd för att t.ex. starta bokcirklar, arbetsplatsbibliotek eller annat.

Hur blir man bokombud?

Vill du veta mer? Ring 070-2477473 eller maila Suzanne: skadebanandalarna@telia.com

Här kan du läsa mer om böckerna!  www.ebfa.se

 

boktrave