tittar på en tavla

SKÅDEBANEOMBUD 

en inspiratör i tillvaron
Kulturombudet är en nyckelperson när det gäller att inspirera sina arbetskamrater och vänner att ta del av kulturupplevelser.
Att vara kulturombud kan liknas vid friskvårdsinspiratörerna ute på våra arbetsplatser, men med målet att få kamraterna att ta del av kulturupplevelser istället.
Som kulturombud får man erbjudande om rabatter, information och inspirerande träffar hos kulturaktörer som skådebanan samarbetar med. Här får ombudet verktyg och inspiration att förmedla sina upplevelser vidare till sina kamrater.

Du behöver inte vara anställd för att bli skådebaneombud
Som arbetslös, studerande, pensionär har du lika mycket behov av att vara kulturintresserad. Då kanske du kan sprida informationen till dina vänner.

Att bli ombud kostar ingenting!

För information kontakta Skådebanan i Dalarna

skadebanandalarna@telia.com
Telefon: 070-2477473