Målning bild Ann-Louise Gyllander

VARFÖR ÄR KULTUR VIKTIG?

Kulturen fyller vårt behov av:

att kunna kommunicera, när orden inte räcker till

att få uttrycka oss

att kunna drömma

att vara kreativa

att få gemensamma upplevelser

att tolka omvärlden och oss själva

att få ett andrum där vi hämtar kraft

att skapa gemensamma värderingar

att överleva och bevara vår mänsklighet

 

Kulturen ger oss möjlighet:

att kunna koppla upp oss på fantasin

att ta plats i det offentliga rummet

att göra oss delaktiga i samtalet/samhället

att kunna tänka i andra banor

att vaccinera oss mot inskränkthet och förakt

att låta tanken få sväva fritt

att förändra världen och oss själva

 

Kulturen ger oss människor en förhöjd livskvalité

Kulturen främjar människors hälsa, både fysiskt och psykiskt

Kulturen är en förutsättning för att skapa en demokrati

Kulturen måste få vara en dynamisk obunden kraft i samhället