ÄLDRE LÄSER FÖR ALLAS BARNBARN

Projektet startade 2012 med ekonomiskt stöd från Statens kulturråd och vid omstarten 2017 har projektet fått ekonomiskt stöd från Postkodstiftelsen.

  logga postkodslotteriet 


äldre läser för allas barnbarn

 

Projektidé: Ett läsfrämjandeprojekt i samarbete mellan Skådebanan i Dalarna, Kommunbiblioteket, ABF, pensionärsorganisationer ex PRO och SKPF och förskolor. Pensionärer går ut och läser sagor för barn på förskolan efter att ha fått en introduktionsutbildning och får träffas och byta erfarenheter. Projektet har startat i Rättvik 2012 och har sen dess startat upp i flera kommuner i Dalarna. 2017 startar vi upp i än fler kommuner.

Mål och syfte: Läsförståelsen sjunker bland våra barn, vårt samhälle blir allt mer ålderssegererat och vi träffas allt mindre över generationsgränserna. Målet är att få äldre att besöka förskolor och läsa sagor för barnen. Syftet är att öka lusten till läsning och böcker, skapa mötesplatser mellan unga och gamla och ett kontaktnät mellan biblioteket, pensionärsorganisationerna, studieförbund och förskolorna. Vi vill också öka förståelsen bland äldre hur viktiga de är för den yngre generationen. Tanken är att sprida idén och erfarenheterna till resten av länets kommuner.

Aktiviteter

- Föreläsning för pensionärsorganisationerna om vikten av att läsa för barnbarnen för att öka deras läsförståelse men också vikten av att umgås över generationsgränserna. Ragga äldre som vill delta i projektet.

- Studiecirkel om läsandets betydelse för språkinlärning/förståelse, berättarteknik, bokprat i samarbete med biblioteket.

- Delta med aktiviteter på biblioteket under världsbokdagen.

- Kontakt med förskolor om att få en egen sagomorfar/mormor

Äldre läser för allas barnbarn är ett projekt i samarbete med Kommun biblioteket, ABF, PRO och Kommunalpensionärerna. Med ekonomiskt stöd från Postkodslotteriet. Vill du ha mer information kontakta skadebanandalarna@telia.com eller 070-2477473

Projektledare: Suzanne Lazar

Du - en viktig person Barn älskar att höra någon läsa högt eller berätta. De njuter av att någon har tid att sitta ned tillsammans med dem. Du kan läsa en saga och berätta för dina egna barnbarn hur det var när du var liten. Men du kan också berätta för andras barn. Läs och berätta för barnen!

Den som vill delta i projektet kommer att få..... inspiration och kunskap om språket, litteraturen och berättarteknik.

Vilka är med? De som är med i projektet är äldre som vill läsa för sina egna barnbarn eller för andras barn. Deltar gör också barnbibliotekarier, studieförbund, sagoberättare/författare och pensionärsorganisationer.

Vill du ha mer information om "Äldre läser för allas barnbarn"? Kontakta Suzanne Lazar skadebanandalarna@telia.com eller 070-2477473

Projektledare: Suzanne Lazar