Möte mellan Konst och Arbetslivet Dnr 2005/1887
Utvärdering Kulturrådet

Projektet har bara genom sitt genomförande lett till att skapa en diskussion om konst och kultur inom LO. Intresset för kulturfrågorna har aktualiserats tack vara projektet.

Samtidskonst och konstsamtal på arbetsplatserna
Konstnär Aleksandra Jarosz Laszlo och projektledaren förde samtal om konstens roll i samhället och om livet utifrån tavlorna. Vad ska vi med konsten till?
Tavlorna väckte upprörda känslor först, då bilderna var starka. Det fanns en frustration över att man inte kunde tolka direkt vad tavlorna ville säga - man ville ha enkla svar.
När Aleksandra sen kom och berätta vad hon ville med sin konst och vad hon tänkt när hon skapade tavlorna öppnades det för ett djupare samtal, om vad var en och sett och upplevt.

Rätt att tolka bilder - tankar och känslor
En förståelse växte hos deltagarna att de själva hade rätt att tolka bilderna utifrån sig själva och att det inte fanns något rätt och fel - samt att upprördheten också kanske berodde på att man just tolkade in egna tankar och känslor (att tavlorna väckte känslor man inte ville kännas vid).

Vårt behov av att tolka och våra fördomar/förutfattade meningar
Samtal fördes också om varför vi blir så upprörda av att inte kunna tolka snabbt. Vårt behov av att tolka, men att vi inte har tid att titta/reflektera/tolka. En parallell diskussion kopplades till livet i övrigt och att aldrig ta sig tid att tänka efter utan att vi hela tiden gör snabba tolkningar för att sen springa vidare. När sen något annorlunda eller utanför rutinen händer reagerar vi med irritation och ilska.

Använde även Aleksandras tavlor som samtalsöppnare om fördomar och vårt behov av att tolka vår omgivning på fackliga utbildningar.

Suzanne Lazar
Verksamhetsansvarig på Skådebanan i Dalarna