ett klaviatur
BESKRIVNING AV EN MUSIKUPPLEVELSE

Musik i Dalarnas program hittar du på www.musikidalarna.se
Att gå på konsert handlar om att få en musikupplevelse. Att få möta både spelglädje, fantasi och allvar. Orkester och dirigenten gör sitt bästa för att förmedla de känslor som tonsättaren hade i åtanke när han skrev musiken. Redan när man kommer till konsertlokalen känner man förväntan i luften. Blir det en bra konsert? Strax före stiger sorlet från publiken och skapar spänning. Några sitter och läser i programbladet medan andra pratar med bekanta.

Orkestern kommer ut på scen; värmer upp, improviserar lite och spelar av sig nervositeten. Lyssna noga, hör du alla instrumenten? Orkesterns konsertmästare är musikernas lagledare, och representerar hela orkestern. När han reser sig tystnar orkestern och publiken. En stämton ljuder varefter alla samstämmer sina instrument. Sedan blir det tyst och orkestern väntar.
Dirigenten gör entré och applåderna låter som åska. Dirigenten tar konsertmästaren i hand och hälsar på detta sätt symboliskt på hela orkestern. Han stiger upp i dirigentpulten, gör sig redo, höjer dirigentpinnen.. Han fungerar inte bara som taktslagare, med sitt kroppsspråk förmedlar dirigenten musikens karaktär. Titta så han hoppar av glädje när musiken spelas upp!

Luta dig tillbaka. Låt dig omfamnas av musik. Vad spelar orkestern nu? En symfoni av Hayd.. Du har inte hört den förut. Eller kanske. Någonting låter ändå bekant… Dirigenten rör sig i takt med musiken, ungefär som om han följde orkestern. Men, vad nu? En häftig rörelse in mot orkestern! Var det nån som glömde spela? Nu har trumpeterna inte spelat på bra länge. Fiolerna får däremot jobba så mycket mer. Nu vänder cellisten notblad. Nej gud, vilken vacker melodi i flöjten. Tänk att kunna spela så?
Konserten följer ett speciellt mönster med inledning, fördjupning och höjdpunkt. De spelade verkens delar (satser), pauser och applåder ingår i helheten. Mellan satserna, som framgår av programbladet, ska det vara tyst då tystnaden är en del av kompositionen. Först när sista satsen är slut applåderar publiken.
I paus umgås man; kanske diskuterar man kvällens konsert, pratar om vädret eller skvallrar om grannen. Någon hälsar på en musiker. Fika serveras i ett rum nära konsertlokalen. En klocka ringer en, två, tre gånger och det är dags att sätta sig på sin plats igen. Akt två börjar.

Upp på scen kommer en solist, innan han börjar hälsar han på dirigenten och konsertmästaren. Tar sin plats, koncentrerar sig och låter tonerna ljuda. Det låter så skört, så ljuvligt, så lätt.
När musiken tystnar tar orkestern emot publikens ovationer. Några i publiken ställer sig upp för att riktigt visa hur mycket dom uppskattar konserten. Blommor delas ut; till solisten, dirigent och konsertmästaren. När applåderna avtar börjar musikerna packa ihop sina instrument, det är dags att gå hem. En konsert är över och man är en musikupplevelse rikare.
Text: okänd